Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle op deze website gepubliceerde foto's eigendom van Ilona van der Burg. Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.